e-Yazışma Projesi pilot çalışması devam ediyor

 





e-Yazışma Teknik Rehberi'ne erişmek için tıklayınız.​

 

Teknik Rehber Görüş Formu

1321450259_application-x-java.png 
e-Yazışma JAVA API'si
 

Versiyon 1.3.0.0

İndirmek için tıklayınız.

1321450251_text-x-csharp.png

e-Yazışma .NET API'si

Versiyon 1.3.0.0

İndirmek için tıklayınız.

​API'lerin eski sürümleri için tıklayınız.
yardim.png 

Yardım Dokümanları

e-Yazışma Projesi

e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmiştir. Hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan Proje, Şubat 2011’de sözleşmesi imzalanan hizmet alımı çerçevesinde yürütülerek Eylül 2011’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen Pilot Uygulama ile test edilmiştir. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmıştır.

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 2 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmala​​rını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.​

Projedeki güncel gelişmelere Duyurular​ sayfasından erişebilirsiniz.

​​​