e-Yazışma Projesi Çıktıları

 e-Yazışma Projesi kapsamında aşağıda belirtilen çıktılar üretilmiştir.

  1. e-Yazışma Paket Standardı Analiz Raporu, e-Yazışma paket yapısının oluşturulmasında kullanılabilecek uluslararası standartların karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. (İndirmek için tıklayınız)
  2. e-Yazışma Teknik Rehberi, kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamda iletilecek olan resmi yazılara ilişkin üstveriler, paket yapısı, API ve elektronik imzalama ile şifreleme mekanizmasına ilişkin detayları sunmaktadır. (İndirmek için tıklayınız)
  3. API (Application Programming Interface), e-Yazışma Teknik Rehberi’nde yer alan spesifikasyonları gerçekleyen ve isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri açık kaynak kodlu arayüz yazılımıdır. (İndirmek için tıklayınız)